0

Graphics Forests LİSENZİYASI ŞƏRTLƏRİBu şərtlərdən kənar şəkil istifadəsi bizim yazılı razılığımızla verilə bilər. Suallarınız varsa və ya şəkilləri burada qeyd olunmayan şəkildə istifadə etmək istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın.


SON İSTİFADƏÇİ LİSENZİYASI MÜQAVİLƏSİ (EULA) - Veb saytımızdan hər hansı bir şəkil və ya materialı endirməklə, siz burada qeyd olunan və vebsaytımızın başqa yerlərində qeyd olunan aşağıdakı şərtlərlə razılaşırsınız:


Bu müqavilə bu vebsaytdan Materiallara daxil olmaq, əldə etmək və istifadə etmək hüququ üçün hesab yaradan Graphics Forests (burada başqa cür Siz və ya Sizin kimi qeyd olunur) arasında bağlanır. Graphics Forests bununla bizim vebsaytımızdakı bütün materiallara dair bütün hüquqlara və müəllif hüquqlarına sahib olduğunu bildirir və sözügedən vebsayt və materiallara dair bütün hüquqlar və müəllif hüquqları Graphics Forests və “Materiallar” bizim vebsaytımızdan olan eksklüziv mülkiyyət, hüquq və nəzarət olaraq qalacaq. Graphics Forests veb-saytında təqdim olunan hər hansı bir şəkil, vektor, dizayn və ya tərtibat kimi formalaşır və müəyyən edilir. Graphics Forests -dən hər hansı Materialı yükləməklə siz bu Müqavilədə sadalanan və başqa şəkildə veb saytımızda müəyyən edilmiş bütün şərtləri oxuduğunuz, başa düşdüyünüz və razılaşdığınız barədə bəyannamənizi təsdiq edirsiniz.


Aşağıda müəyyən edilmiş İstifadə Şərtləri və Şərtləri:


1İstifadəçinin Graphics Forests -dən yüklənən Materiallara Hüquqları. Siz Materiallarımıza aşağıdakı kimi daxil olmaq, əldə etmək və istifadə etməklə razılaşırsınız:


Bu Qaydalar və Şərtlər Sizinlə Graphics Forests arasında hüquqi Müqaviləni təşkil edir.


Graphics Forests.com bu Müqavilənin müəyyən edilmiş Qayda və Şərtlərinə uyğun olaraq Materiallarımızı yükləmək, istifadə etmək, dəyişdirmək, dərc etmək və nümayiş etdirmək üçün Sizə qeyri-eksklüziv, ötürülməyən lisenziya verir.


Siz bu Qaydalar və Şərtlərə uyğun olaraq Graphics Forests.com saytından yüklənmiş materiallara aşağıdakı şəkildə daxil ola, əldə edə və istifadə edə bilərsiniz:


Attribution-Qeyri-Kommersiya 4.0 Beynəlxalq (Creative Commons CC BY-NC 4.0 LEGAL CODEAttribution-NonCommercial 4.0 International )Lisenziyalı Hüquqlardan istifadə etməklə (aşağıda müəyyən edilmişdir), siz bu şərtləri qəbul etməyiniz müqabilində bu Creative Commons Attribution-Qeyri-Kommersiya Beynəlxalq İctimai Lisenziyasının ("İctimai Lisenziya") şərtləri və şərtləri ilə bağlı olmağı qəbul edirsiniz və buna razılıq verirsiniz, bu İctimai Lisenziya müqavilə kimi təfsir oluna bilərsə, Sizə Lisenziyaya Sahib olan Hüquqlar verilir və Lisenziar Lisenziyalının Lisenziyalı Materialı bu şərtlərə uyğun olaraq əldə etdiyi faydalar müqabilində sizə belə hüquqlar verir.


Hissə 1 - Təriflər.


Uyğunlaşdırılmış Material Lisenziyalı Materialdan əldə edilən və ya Lisenziyalı Materiala əsaslanan Müəllif Hüquqlarına və Oxşar Hüquqlara məruz qalan və Lisenziyalı Materialın Müəllif Hüquqları və Oxşar hüquqlar çərçivəsində icazə tələb edən şəkildə tərcümə edildiyi, dəyişdirildiyi, redaktə edildiyi, dəyişdirildiyi və ya dəyişdirildiyi material deməkdir. Lisenziarın hüquqları. Lisenziyalı Materialın musiqi əsəri, ifa və ya səs yazısı olduğu bu İctimai Lisenziyaya əsasən Uyğunlaşdırılmış Material həmişə hərəkət edən təsvirlə sinxronlaşdırıldıqda istehsal olunur.


Adapter Lisenziyası bu İctimai Lisenziyanın şərtlərinə uyğun olaraq Uyğunlaşdırılmış Materiala töhfələriniz üçün sahib olduğunuz Müəllif Hüququ və Oxşar Hüquqlara tətbiq etdiyiniz lisenziya deməkdir.


Müəllif Hüquqları və Oxşar Hüquqlar, hüquqların necə etiketlənməsindən və ya təsnifatından asılı olmayaraq, müəllif hüququ ilə sıx əlaqəli olan müəllif hüququ və/və ya oxşar hüquqlara, o cümlədən məhdudiyyətsiz olaraq icra, nəşr, səs yazısı və Sui generis Database Hüquqlarına aiddir. Bu İctimai Lisenziyaya əsasən, Bölmə 2(b)(1)-(2)-də göstərilən hüquqlar Müəllif Hüquqları və ya Oxşar Hüquqlar deyil.


Effektiv Texnoloji Tədbirlər 20 dekabr 1996-cı ildə qəbul edilmiş Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının (ÜƏMT) Müəllif Hüquqları Konvensiyasının 11-ci maddəsindən və/və ya oxşar beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn öhdəlikləri yerinə yetirən, müvafiq orqanın olmadığı halda qanunla əhatə olunmayan tədbirlərə aiddir. .


İstisnalar və Məhdudiyyətlər Lisenziyalı Materialdan istifadənizə tətbiq edilən Müəllif Hüquqları və Oxşar Hüquqlara qarşı ədalətli istifadə, ədalətli sövdələşmə və/və ya digər məhdudiyyətlər və ya istisnalar deməkdir.


Lisenziyalı Material Lisenziarın bu İctimai Lisenziyanı tətbiq etdiyi hər hansı bədii və ya ədəbi əsər, verilənlər bazası və ya digər material deməkdir.


Lisenziyalı Hüquqlar Lisenziyalı Materialdan istifadənizə tətbiq edilən və Lisenziarın lisenziya vermək səlahiyyətinə malik olduğu bütün Müəllif Hüquqları və Oxşar Hüquqlarla məhdud olan bu İctimai Lisenziyanın şərtləri və şərtləri əsasında Sizə verilən hüquqlar deməkdir.


Lisenziya verən bu İctimai Lisenziyaya əsasən bu hüquqları verən şəxs(lər) və ya qurum(lar)a istinad edir.


Əsas məqsədi kommersiya üstünlüyü və ya pul mükafatı olmayan və ya olmayan qeyri-kommersiya vasitələri (istifadəsi). Bu İctimai Lisenziya çərçivəsində Müəllif Hüququ və Oxşar Hüquqlara məruz qalan Lisenziyalı Materialın rəqəmsal fayl paylaşımı və ya oxşar vasitələrlə digər materiallarla mübadiləsi, mübadilə üçün pul ödənişi olmamaq şərti ilə kommersiya xarakteri daşımır.


Materialı hər hansı formada və ya proseslə, məsələn, paylaşma, çoxaltma, ictimai nümayiş etdirmək, icra etmək, paylamaq, yaymaq, ötürmək və ya idxal etmək, və ya ictimaiyyətin üzvlərinin materiala olduqları yerdən daxil ola bilməsi üçün vasitə və ya üsullarla ictimaiyyətə təqdim etmək. öz seçimi və öz seçdiyi bir zamanda, o cümlədən materialı ictimaiyyətə təqdim etmək deməkdir


Sui generis Verilənlər Bazası Hüquqları, Avropa Parlamentinin və Şuranın 11 mart 1996-cı il tarixli 96/9/EC Direktivindən irəli gələn müəllif hüququndan başqa, verilənlər bazalarının qanuni saxlanmasına dair düzəliş edilmiş və/yaxud dəyişdirilmiş hüquqlar və hər yerdə qüvvədə olan ekvivalent hüquqlar ifadə etdiyi dünya.


Siz və/və ya Tərəfiniz bu İctimai Lisenziyaya əsasən Lisenziyalı Hüquqlardan istifadə edən şəxs və ya quruma istinad edirsiniz. Sənin/Sənin tərəfin sözü də oxşar məna daşıyır.


Hissə 2 - Əhatə dairəsi.


Lisenziyanın verilməsi. .


Bu İctimai Lisenziyanın şərtlərinə və şərtlərinə uyğun olaraq, Lisenziar aşağıdakı şərtlərə uyğun olaraq Lisenziya Materialında Lisenziyalı Hüquqları həyata keçirmək üçün dünya miqyasında, royaltisiz, sublisenziyasız, qeyri-eksklüziv, geri alınmaz lisenziya verir:


Lisenziyalı Materialı tamamilə və ya qismən qeyri-kommersiya məqsədləri üçün çoxaldın və paylaşın; Və


Uyğunlaşdırılmış Materialı yalnız Qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istehsal edin, çoxaldın və ya paylaşın.


İstisnalar və Məhdudiyyətlər. Şübhənin qarşısını almaq üçün istifadənizlə bağlı hər hansı İstisnalar və ya Məhdudiyyətlər tətbiq olunarsa, bu İctimai Lisenziya tətbiq edilməyəcək və Sizdən onun şərtlərinə riayət etmək tələb olunmur.


Müddət. Bu ictimai Lisenziyanın müddəti Bölmə 6(a)-da göstərilmişdir.


Media və formatlar; Texniki dəyişikliklərə icazə verilir. Lisenziar Sizə Lisenziyalı Hüquqlardan hazırda məlum olan və ya bundan sonra hazırlanmış bütün media və formatlarda istifadə etməyə və lazım gəldikdə texniki dəyişikliklər etməyə icazə verir. Lisenziar Lisenziyalı Hüquqları həyata keçirmək üçün sizə texniki dəyişikliklər, o cümlədən effektiv texnoloji tədbirlərdən yan keçmək üçün zəruri olan texniki dəyişikliklər etməyin qarşısını almaq üçün hər hansı hüquq və/yaxud səlahiyyətdən imtina edir və buna razılıq verir. Bu İctimai Lisenziyaya əsasən, Bölmə 2(a)(4)-də icazə verilən və icazə verilən dəyişikliklərin edilməsi Uyğunlaşdırılmış Materialı təşkil etmir.


Mənfi alıcılar.


Lisenziyalı tərəfindən təklif - Lisenziyalı Material. Lisenziyalı Materialın alıcıları bu İctimai Lisenziyanın şərtləri və şərtlərinə uyğun olaraq Lisenziyalı Hüquqlardan istifadə etmək üçün Lisenziardan avtomatik olaraq təklif alırlar.


Aşağıya doğru məhdudiyyətin olmaması. Bu, Lisenziyalı Materialın hər hansı alıcısının Lisenziyalı Hüquqların həyata keçirilməsini məhdudlaşdırdığı dərəcədə, siz Lisenziyalı Materiala hər hansı əlavə və ya fərqli şərtlər və ya şərtlər təklif edə və ya tətbiq edə və ya Lisenziyalı Materiala Effektiv Texnoloji Tədbirlər tətbiq edə bilməzsiniz.


Tənqid etmə. Bu İctimai Lisenziyada heç nə sizin və ya istifadənizin 3(a)(1)(A)(i) Bölməsində göstərildiyi kimi Lisenziar və ya istinadla daxil edilmiş hər hansı digər şəxslə əlaqəli olduğunuzu, sponsorluq etdiyinizi, sponsorluq etdiyinizi və ya təsdiqlədiyinizi nəzərdə tutmur. ) sizə və ya istifadənizə rəsmi statusun verildiyini iddia etmək və ya demək üçün lisenziya kimi şərh edilməməlidir.


Digər hüquqlar.


Əməyə dəyişiklikləri qadağan etmək hüququ, aşkarlıq, məxfilik və/və ya digər oxşar mülki hüquqlar kimi mənəvi hüquqlar bu İctimai Lisenziyaya əsasən lisenziyalaşdırılmır; lakin bu şərtlə ki, mümkün olduğu qədər, Lisenziar malik ola biləcəyi hər hansı bu cür hüquqlardan imtina edir və/yaxud iddia etməməyə razı olsun, yalnız Sizin Lisenziyalı Hüquqlardan istifadə etmək qabiliyyətiniz üçün lazım olan dərəcədə və/və ya başqa cür olmasın.


Bu İctimai Lisenziyaya əsasən patentlər və ticarət nişanları üçün heç bir lisenziya verilmir.


Mümkün olduğu qədər, Lisenziar Lisenziyalı Hüquqlardan istifadəyə görə birbaşa və ya hər hansı könüllü və ya ləğv edilə bilən qanuni və ya məcburi lisenziyalaşdırma sxemi çərçivəsində peşəkar birlik vasitəsilə Sizdən hər hansı royalti haqqı toplamaq hüququndan imtina edir. Bütün digər hallarda, Lisenziyalı Lisenziyalı Materialın Kommersiya Məqsədi üçün istifadə edildiyi hallar da daxil olmaqla, bu cür müəllif hüquqları haqlarını toplamaq hüququnu özündə saxlayır.


Bölmə 3 - Lisenziya şərtləri.


Lisenziyalı Hüquqlardan istifadəniz aşağıdakı şərtlərə tabedir.


Sitat.


Lisenziyalı Materialı (o cümlədən dəyişdirilməmiş formada) paylaşırsınızsa:


Lisenziyalı tərəfindən Lisenziyalı Materialla təmin olunarsa, siz aşağıdakıları saxlamalısınız:


Lisenziyalı materialın sahibinin(lərin) və istinad edilməli olan hər hansı digər müəyyən şəxslərin Lisenziar tərəfindən tələb olunan hər hansı ağlabatan vasitələrlə (göstərildiyi təqdirdə təxəllüslər də daxil olmaqla) müəyyən edilməsi;


müəllif hüququ bildirişi;


bu İctimai Lisenziyaya istinad edən bildiriş;


zəmanətdən imtina barədə bildiriş;


mümkün olduğu qədər, Lisenziyalı Material üçün URI və ya keçid ünvanı;


Lisenziyalı materialı dəyişdirdiyinizi və ya yamadığını göstərməli və hər hansı əvvəlki dəyişikliklər haqqında məlumatı saxlamalısınız; Və


Siz Lisenziyalı Materialın bu İctimai Lisenziyaya əsasən lisenziyalı olduğunu göstərməli və İctimai Lisenziya mətnini və ya İctimai Lisenziya URI-ni və ya keçid ünvanını təqdim etməlisiniz.


Siz Lisenziyalı Materialı Paylaşdığınız mühitdən, vasitədən və ya kontekstdən asılı olaraq, Bölmə 3(a)(1)-də göstərilən şərtləri istənilən ağlabatan vasitələrlə təmin edə bilərsiniz. Məsələn, tələb olunan məlumatları ehtiva edən resursun URI və ya keçid ünvanını göstərməklə şərtləri təmin etmək məqsədəuyğun ola bilər.


Lisenziar tərəfindən tələb olunarsa, siz Bölmə 3(a)(1)(A) ilə tələb olunan məlumatları ağlabatan dərəcədə mümkün qədər silməlisiniz.


Əgər Siz Yaratdığınız Uyğunlaşdırılmış Materialı paylaşırsınızsa, müraciət etdiyiniz Adapter Lisenziyası Uyğunlaşdırılmış Materialın alıcılarının bu İctimai Lisenziyaya əməl etməsinə mane olmamalıdır.


Bölmə 4 - Mülkiyyət verilənlər bazası hüquqları.


Lisenziyalı Hüquqlara Lisenziyalı Materialdan İstifadəniz üçün tətbiq olunan Sui generis Database hüquqları daxil olduqda:


Şübhələrə yol verməmək üçün Bölmə 2(a)(1) sizə məlumat bazasının məzmununun hamısını və ya əhəmiyyətli hissəsini yalnız Qeyri-kommersiya məqsədləri üçün çıxarmaq, təkrar istifadə etmək, çoxaltmaq və Paylaşmaq hüququnu verir;


Əgər siz Sui generis Database Hüquqlarınıza malik olduğunuz verilənlər bazası məzmununun hamısını və ya demək olar ki, hamısını daxil etsəniz, Sui generis Database Hüquqlarına malik olduğunuz verilənlər bazası (onun fərdi məzmunu istisna olmaqla) Uyğunlaşdırılmış Materialı təşkil edəcək; Və


Əgər siz verilənlər bazası məzmununun hamısını və ya əhəmiyyətli hissəsini paylaşırsınızsa, sizdən Bölmə 3(a)-dakı şərtlərə əməl etməlisiniz.


Şübhələrə yol verməmək üçün 4-cü Bölmə İctimai Lisenziyaya əsasən tabe olduğunuz Öhdəlikləri tamamlayır və əvəz etmir, burada Lisenziyalı Hüquqlara digər Müəllif Hüquqları və Oxşar Hüquqlar daxildir.

Bölmə 5 - Zəmanətlərdən imtina və məsuliyyətin məhdudlaşdırılması.


Lisenziar tərəfindən başqa cür təminat verilmədiyi təqdirdə, Lisenziyalı Lisenziyalı Materialları olduğu və mövcud olduğu şəkildə təmin edir və Lisenziyalı Materiallarla bağlı nəzərdə tutulan, açıq, qanuni və ya başqa şəkildə heç bir ifadə və ya zəmanət vermir. Buraya heç bir məhdudiyyət olmadan mülkiyyət hüququ, satıla bilməsi, müəyyən məqsədə uyğunluğu, pozulmaması, gizli və ya digər qüsurların olmaması, dəqiqlik və ya məlum və ya aşkar edilə bilən xətaların mövcudluğu və ya olmaması ilə bağlı təminatlar və təminatlar daxildir. Zəmanətdən qismən və ya tam imtinaya icazə verilmədikdə, bu zəmanətdən imtina sizə şamil olunmaya bilər.


Bu İctimai Lisenziyadan və ya Lisenziyalı Materialdan istifadədən irəli gələn birbaşa, xüsusi, dolayı, təsadüfi, nəticəli, cəza və ya cəza xarakterli zərər və ya mülki məsuliyyət, hətta Lisenziya verənə belə imkanlar barədə məlumat verilmiş olsa belə, mümkün olduğu qədər məruz qalmayacaq. belə itkilər, məsrəflər, məsrəflər, zərərlər və/yaxud qüsurlar üçün Lisenziyanın nəzəri və ya başqa şəkildə hər hansı itki, məsrəf və ya məsrəf (məhdudiyyət olmadan, səhlənkarlıq daxil olmaqla) üçün Sizə qarşı heç bir şəkildə məsuliyyət daşımayacaq. Məsuliyyətin qismən və ya tam məhdudlaşdırılmasına icazə verilmədikdə, bu məhdudiyyət Sizə aid olmaya bilər.


Yuxarıdakı zəmanətdən imtina və məsuliyyətin məhdudlaşdırılması, mümkün olduğu qədər, demək olar ki, mütləq imtina və ya məsuliyyətdən imtina kimi şərh edilməlidir.


Bölmə 6 - Müddət və Xitam.


Bu İctimai Lisenziya, burada lisenziyalaşdırılan Müəllif Hüququ və Oxşar Hüquqların müddəti üçün tətbiq edilir. Bununla belə, bu İctimai Lisenziyaya əməl etməsəniz, İctimai Lisenziya üzrə hüquqlarınız avtomatik olaraq xitam verəcək və dayandırılacaq.


Əgər Lisenziyalı Materialdan istifadə hüququnuz 6(a) bəndinə əsasən dayandırılırsa:


pozuntunu aşkar etdikdən sonra 30 gün ərzində pozuntunun aradan qaldırılması şərti ilə pozuntunun aradan qaldırıldığı tarixdən avtomatik olaraq və ya


Hüquqlarınız Lisenziar tərəfindən hüquqlar açıq şəkildə bərpa edildikdən sonra geri qaytarılacaqdır.


Şübhənin qarşısını almaq üçün bu Bölmə 6(b) hər hansı hüquqlara xələl gətirmir.


Şübhənin qarşısını almaq üçün Lisenziar, həmçinin Lisenziyalı Materialı ayrıca şərtlər və ya şərtlər altında təqdim edə bilər və ya Lisenziyalı Materialın yayılmasını istənilən vaxt dayandıra bilər; lakin bu, bu İctimai Lisenziyaya xitam verməyəcək.


1, 5, 6, 7 və 8-ci bölmələr bu İctimai Lisenziya ləğv edildikdən sonra da qüvvədə qalacaq.


Bölmə 7 - Digər Qaydalar və Şərtlər.


Açıqca razılaşdırılmadığı təqdirdə, Lisenziar Sizin tərəfinizdən bildirilə biləcək hər hansı əlavə və ya fərqli şərtlərlə bağlı olmayacaq.


Burada qeyd olunmayan Lisenziyalı Materialın istifadəsi ilə bağlı hər hansı razılaşma, anlaşma və ya razılaşma bu ictimai Lisenziyanın şərtlərindən ayrı və müstəqildir.


Bölmə 8 - Şərh.


Şübhələrə yol verməmək üçün bu İctimai Lisenziya, bu İctimai Lisenziyaya əsasən hər hansı icazə olmadan qanuni olaraq mümkün olan hər hansı bir şəkildə Lisenziyalı Materialın istifadəsini azaltmaq, məhdudlaşdırmaq, məhdudlaşdırmaq və ya hər hansı şərt qoymaq kimi şərh edilmir və təfsir edilməyəcəkdir.


Mümkün olduğu qədər, bu İctimai Lisenziyanın hər hansı müddəası icraedilməz hesab edilərsə, həmin müddəa avtomatik olaraq onu etibarlı etmək və icra qabiliyyətini təmin etmək üçün lazım olan minimum həddə düzəliş ediləcək. Əgər müddəa dəyişdirilə bilməzsə, o, qalan şərtlərin tətbiqinə xələl gətirmədən bu İctimai Lisenziyadan çıxarılacaq.


Bu İctimai Lisenziyanın heç bir müddəti və ya şərtindən imtina edilməyəcək və Lisenziar tərəfindən açıq şəkildə razılaşdırılmadığı təqdirdə belə şərtlərə və ya şərtlərə əməl edilməməsinə razılıq verilməyəcək.


Bu İctimai Lisenziyadakı heç bir şey Lisenziar və ya Sizin üçün məcburi olan hər hansı imtiyaz və ya imtiyazdan, o cümlədən hər hansı yurisdiksiyada və ya orqanda hüquqi proseslərdən irəli gələn məhdudiyyət və ya imtiyazlardan imtina kimi qəbul edilməməlidir.